[1]
P. Aspers, ”Sociologförbundet har ordet”, SoFo, vol. 46, nr 4, s. 77–79, okt. 2009.