[1]
S. Heikkinen och C. Krekula, ”Ålderism – ett fruktbart begrepp?”, SoFo, vol. 45, nr 2, s. 18–34, apr. 2008.