[1]
D. Bjerstedt, ”Rättssäkerhet – en källa för legitimitet inom socialförsäkringen?”, SoFo, vol. 45, nr 2, s. 64–70, apr. 2008.