[1]
S. Wikman, ”Våld på jobbet: Beskrivningar av våld i arbetslivet 1978–2004 i facklig press”, SoFo, vol. 45, nr 3, s. 6-31, juli 2008.