[1]
Redaktionen, ”Recensioner”, SoFo, vol. 45, nr 3, s. 89–100, juli 2008.