[1]
K. Jacobsson, ”Vår bästa tid är nu? Om tidsuppfattning och politisk självförståelse”, SoFo, vol. 45, nr 4, s. 74–95, okt. 2008.