[1]
K. Sjöberg, ”Redaktören har ordet: Etnicitet och gender samt återblickar på sociologförbundets årsmöteskonferens 2007”, SoFo, vol. 44, nr 2, s. 5, apr. 2007.