[1]
Redaktionen, ”Recensioner”, SoFo, vol. 44, nr 3, s. 87–96, juli 2007.