[1]
Redaktionen, ”Inlägg: Om konflikten mellan Gillberg och Kärfve”, SoFo, vol. 43, nr 4, s. 90–94, okt. 2006.