[1]
U. Schmauch, ”Sociologförbundet har ordet”, SoFo, vol. 43, nr 4, s. 95, okt. 2006.