[1]
B. Carlsson, ”Idrottens normativa förändringsprocesser”, SoFo, vol. 42, nr 1, s. 11–16, jan. 2005.