[1]
E. Engdahl, ”Klarläggande”, SoFo, vol. 42, nr 2, s. 66–67, apr. 2005.