[1]
Redaktionen, ”Recensioner”, SoFo, vol. 42, nr 3, s. 80–95, juli 2005.