[1]
N. Nikku, ”Stallkulturen som arena för flickors identitetsskapande”, SoFo, vol. 42, nr 4, s. 29–34, okt. 2005.