[1]
N. Bunar, ”Den etnifierade urbana fattigdomen och välfärdsstatens reaktioner”, SoFo, vol. 42, nr 4, s. 57–78, okt. 2005.