[1]
M. Livholts, ”Det tänkande-skrivande subjektet: Om minnesarbete som vetenskapligt arbetssätt och politisk handling”, SoFo, vol. 41, nr 2, s. 23–30, apr. 2004.