[1]
F. Estrada, S.- Åke Lindgren, och M. Åkerström, ”Sociologin som försvann - en uppvisning av missvisande urval”, SoFo, vol. 41, nr 2, s. 31–37, apr. 2004.