[1]
O. Agevall, ”Redaktionens förord”, SoFo, vol. 40, nr 1, s. 4–7, jan. 2003.