[1]
Redaktionen, ”Meddelande från den nya redaktioned i Umeå”, SoFo, vol. 40, nr 1, s. 8–9, jan. 2003.