[1]
H. Thörn, ”Nya sociala rörelser, globalisering och den sociologiska eurocentrismen”, SoFo, vol. 40, nr 2, s. 3–9, apr. 2003.