[1]
Redaktionen, ”Notiser & anmälningar”, SoFo, vol. 40, nr 2, s. 103–107, apr. 2003.