[1]
M. Hjerm, ”Sociala rörelser”, SoFo, vol. 40, nr 3, s. 2, juli 2003.