[1]
Redaktionen, ”Notiser & anmälningar”, SoFo, vol. 40, nr 3, s. 92–93, juli 2003.