[1]
M. Hjerm, ”Krig och konflikt”, SoFo, vol. 40, nr 4, s. 2, okt. 2003.