[1]
Redaktionen, ”Notiser: En meningslös Brå-undersökning”, SoFo, vol. 40, nr 4, s. 93–94, okt. 2003.