[1]
H. Hydén, ”Om att förstå en handling - från kausalanalys till normanalys”, SoFo, vol. 39, nr 3-4, s. 10–31, okt. 2002.