[1]
I. Montanari, ”Tid för arbete och arbetstider: en jämförande studie av gifta kvinnors förvärvsarbete”, SoFo, vol. 38, nr 1, s. 6–31, jan. 2001.