[1]
G. Sjöstrand, ”Gåvoekonomin i det modema samhället”, SoFo, vol. 38, nr 2, s. 44–66, apr. 2001.