[1]
M. Dahlstedt, ”Demokrati och nationella fantasier: Föreställningar om identitet och tillhörighet i studier av demokrati”, SoFo, vol. 38, nr 3-4, s. 40–70, okt. 2001.