[1]
Åsa Eldén, ”“Om hon lever vill människor se mer och mer”: Rykten, splittrad kvinnlighet och heder bland svenska kvinnor från Mellanöstern”, SoFo, vol. 38, nr 3-4, s. 115–147, okt. 2001.