[1]
O. Agevall, ”Max Webers <em>Freiburger Antrittsrede</em>: Om migrationsprocesser, social urbäddning och social förändring”, SoFo, vol. 38, nr 3-4, s. 148–177, okt. 2001.