[1]
M. Carleheden, ”Debatt: Därför behövs Sociologisk Forskning”, SoFo, vol. 38, nr 3-4, s. 202–205, okt. 2001.