[1]
M. Bolinder, ”Arbetslösas anspråk och anspråkens betydelse för chansen att få ett bra jobb”, SoFo, vol. 37, nr 2, s. 5–34, apr. 2000.