[1]
M. Nermo, ”Hundra år av könssegregering på den svenska arbetsmarknaden”, SoFo, vol. 37, nr 2, s. 35–65, apr. 2000.