[1]
M. Ekström och R. Lidskog, ”Sociologisk Forskning behövs!”, SoFo, vol. 37, nr 3-4, s. 92-95, okt. 2000.