[1]
S. Eldén och C. Edling, ”Redaktörerna har ordet”, SoFo, vol. 56, nr 1, s. 3–4, apr. 2019.