[1]
K. Nelson och A. Lindh, ”Sociologisk forsknings nya hemsida och Sociologidagarna 2020”, SoFo, vol. 56, nr 1, s. 79–80, apr. 2019.