[1]
C. Edling och S. Eldén, ”Redaktörerna har ordet”, SF, vol. 56, nr 2, s. 83-84, juni 2019.