[1]
E. Eriksson, ”Den egna erfarenhetens marknad: Om brukarinflytandearbete och kommodifieringen av individers erfarenhet av psykisk ohälsa”, SoFo, vol. 56, nr 2, s. 85–109, juni 2019.