[1]
D. Karlsson, ”Att skapa en arbetssökande”, SF, vol. 56, nr 2, s. 125-147, juni 2019.