[1]
J. Thelander och M. Åkerström, ”Ruled by the calendar?”, SF, vol. 56, nr 2, s. 149-165, juni 2019.