[1]
C. Ståhl, ”Recensionsessä”, SF, vol. 56, nr 2, s. 181-188, juni 2019.