[1]
C. Ståhl, ”Recensionsessä: Det paradoxala arbetsförmågebegreppet”, SoFo, vol. 56, nr 2, s. 181–188, juni 2019.