[1]
K. Jacobsson, ”Dags för redaktionsbyte”, SoFo, vol. 56, nr 2, s. 191, juni 2019.