[1]
C. Edling och S. Eldén, ”Redaktörerna har ordet”, SoFo, vol. 56, nr 3-4, s. 195–196, okt. 2019.