[1]
L. Sohl och M. Wennerhag, ”De tillträdande redaktörerna har ordet”, SoFo, vol. 57, nr 1, s. 5–6, apr. 2020.