[1]
P. Ehrström och M. Dahlstedt, ”Mitt namn är Shaft: En populärkulturell ikon i tre olika skepnader”, SoFo, vol. 57, nr 3–4, s. 313–335, dec. 2020.