[1]
C. Ståhl, ”En stum värld? Om resonans, social responsivitet och utbrändhet”, SoFo, vol. 57, nr 3–4, s. 227–247, dec. 2020.