[1]
G. Therborn, ”Bland intellektuella och statstjänstemän – mot gränslösa horisonter”, SoFo, vol. 51, nr 3–4, s. 145–158, jan. 2015.