[1]
S. Forskning, ”Författarpresentationer”, SoFo, vol. 51, nr 3–4, s. 265–277, 1.